OÑATIKO ZERGA ORDENANTZAK

Urriaren 31ko Osoko Bilkuran, EAJ-PNVren aurkako botoekin, udal eskumeneko zergak eta tasak arautuko dituen 2014rako Zerga Ordenantza onartu zen.
Zerga eta tasa hauetatik datorren diru bilketak elikatzen du nagusiki udal zerbitzu publikoak bermatzeko diru iturria, eta horregatik, zerga politika egonkor, iraunkor eta orekatu baten ondorio izan behar da, baina baita egoera larrian bizi diren pertsonekiko solidarioa ere, haientzat beharrezkoak diren murrizketak edo salbuespenak ezarriz.
Egonkortasunari begira, udal finantziazio gaitasuna mantendu ahal izateko eguneratze erreferentziak bilatu behar dira (KPI adib.), eta horretan ados egon gara Gobernu taldearen proposamenarekin. Baina horrez gain, zerga edo tasa bakoitza ebaluatu beharra dago, zerbitzu bakoitzaren kostea aztertu beharra, bere finantziazio mailaren arabera politika egokia finkatu eta abar.
Baina ez gatoz bat, "etxebizitza hutsak" deiturikoei Higiezinen Zerga edo IBIren %100eko errekargua ezartzearekin, ez duelako balio izan alokairua sustatzeko, eta kasu askotan gainera haren aplikazioa ez delako justua izan. Horregatik, hura ezabatzeko eskatu dugu eta alokairua sustatzeko "beste politika aktiboago batzuk" ezar daitezen proposatu dugu, bai udal plangintza baten bidez edo eta Eusko Jaurlaritzaren planekin elkarlanean.
Atez ateko hondakin bilketaren tasekin ere ez gaude ados. Mankomunitateak 2013rako %6,4ko gastu igoera ezarri zuen eta orain %10 inguruko beste igoera bat ezartzen du. Beraz, gastuak bi urtean %17,04ko igoera metatua izan badu eta BILDUk tasak "izoztuak" mantentzen baditu, horrek metatutako defizit garrantzitsua sortzen dihardu, etorkizunean arazoak sor ditzakeena.
Horregatik eman dugu kontrako botoa. Zerga politika sostengarria eta orekatua defendatzen dugulako, udal zerbitzuak modu egonkorrean mantentzea bermatuko duena, dirua biltzeko grinarik gabe baina izu-ikararik gabe, murrizketak ezarri beharrik izan gabe edo etorkizunean onartezinak izan litezken igoerak ezarri beharrik gabe, eta lehen esan dugun moduan, hori ez da BILDUren proposamenean jasotzen.

En el Pleno de 31 de octubre se aprobó la Ordenanza Fiscal que regulará los impuestos y tasas de competencia municipal para 2014, con los votos en contra de EAJ-PNV.
La recaudación proveniente de estos impuestos y tasas, constituye una de las principales fuentes de financiación para garantizar los servicios públicos municipales y, por tanto, debe obedecer a una política fiscal estable, sostenible y equilibrada pero, también, solidaria con las personas en situaciones de dificultad, estableciendo para ellas las necesarias reducciones o exenciones.
Para la estabilidad, hay que buscar referencias de actualización (p.e. IPC) que permitan mantener la capacidad de financiación municipal y, en este aspecto, hemos estado de acuerdo con la propuesta del Gobierno. Pero además, es necesario someter a evaluación cada impuesto o tasa, analizar el coste de cada servicio, fijar la política adecuada sobre su nivel de financiación etc.
Pero no estamos de acuerdo con el recargo del 100% del IBI para las llamadas "viviendas vacías" porque no ha servido para potenciar el alquiler ni, en muchos casos, su aplicación ha sido justa. Por ello, hemos pedido su eliminación y hemos propuesto que se implanten "otras políticas más activas" para dinamizar el alquiler sea a través de un plan municipal o en colaboración con los del Gobierno Vasco.
Tampoco estamos de acuerdo con las tasas de recogida de residuos PaP. La Mancomunidad fijo para 2013 un incremento de gasto del 6,4% y ahora fija un nuevo incremento que ronda el 10%. Con lo cual, si el gasto ha crecido acumuladamente un 17,04% en dos años y BILDU mantiene las tasas congeladas, están provocando un déficit acumulado importante que puede provocar complicaciones a futuro.
De ahí que hemos votado en contra. Porque defendemos una política fiscal sostenible y equilibrada, que garantice preservar los servicios municipales de manera estable, sin afanes recaudatorios pero sin sobresaltos, sin tener que recurrir a recortes o a aplicar incrementos inasumibles en el futuro y, como hemos comentado, esto no se refleja en la propuesta de Bildu.

  1. Deja un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: