Gobernu Ona-ren Dekalogoa – Decálogo del Buen Gobierno

Gipuzkoa 2015 egitasmoak ondorengo oinarrizko konpromisoak hartzen ditu Gobernu Onaren arloan:

1. NORTASUN IKURRA: Gobernu Onerako politikak gure nortasun ikurretako bat izatea bermatu.

2. GARDENTASUNETIK KONFIANTZARA: Guztiz gardena izan, eta gardentasun osoz jokatu, konfiantza oinarritutako harremana finkatzeko herritarren eta klase politikoaren eta Erakunde Publikoen artean.

3. LANKIDETZA ETA KONPROMISOA: Partehartzea eta herri konpromisoa sustatu, herritarrak, gizarte eragileak eta elkartegintza erabakitze prozesuen erdian kokatuz, eta funtsean sormen partekatuan oinarritutako ekintza publikorantz pausoak emanez.

4. IREKITASUNA: Une oro kontu eman modu eraginkorrean, gobernua eta zerbitzu publikoak jendaurrean eskura eta begiradapean egon daitezen bermatuz.

5. ETENGABEKO BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETASUNA: Gobernu moldeetan eta zerbitzuen eskaintzan ekintzailetasuna eta berrikuntza sistematikoa sustatu, irekiagoak izan daitezen eta politika guztien azken emaitzak balio publikoa sor dezan.

6. OINARRI ETIKOA: Kudeaketa publikoan ardura duten pertsonen egunerokoan, kontratazioetan eta proiektuen garapenean jokabide etikoa ardatz izatea zaindu.

7. INFORMAZIOTIK EZAGUTZARA: Datu publikoak jendaurrearen eskura modu erraz eta eraginkorrean jarri (Open Data), informazioa herritarren bizi-kalitatea hobetuko duen ezagutza bihurtzea erraztuz.

8. LIDERGO PARTEKATUA: Lankidetza publiko-pribaturako sinergia guztiak bultzatu eta erraztu, eta Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalak ingururik gertuenenean Gobernu Onaren arioan finkatzen ari diren aukera-eszenatokietan egotea ziurtatu.

9. ANTOLAKETA EREDU BERRIA: Transbertsalitatea eta desburokratizazioaren aldeko apustu irmoa egin, erabakitzeak modu egokiagoan hartu eta herritarrei arreta hobea emateko. Kudeaketa arindu, kalitatea sistemen eta helburuen araberako kudeaketa ereduekin, gertutasuna, eraginkortasuna eta interkonexioa ahalbidetuz.

10. KONTSENTSUA ETA GOBERNU ERLAZIONALA: Herritarrekin eta gizarte eragileekin harreman bideak sustatuko dituen Gobernu erlazional baterantz egin, eta teknologia berriak erabili partehartzean, eztabaidan eta deliberazioan oinarritutako gobernantza eredua garatzeko.

El Programa Gipuzkoa 2015 en materia de Buen Gobierno incorpora como fundamentales los siguientes compromisos:

1. SEÑA DE IDENTIDAD: Convertir las políticas de Buen Gobierno en una de nuestras señas de identidad.

2. DE LA TRANSPARENCIA A LA CONFIANZA: Ser y actuar de manera radicalmente transparente para establecer una relación basada en la confianza entre la ciudadanía la clase política y las Instituciones Públicas.

3. COLABORACIÓN Y COMPROMISO: Potenciar la participación y el compromiso cívico situando a la ciudadanía, a los agentes sociales y al asociacionismo en el centro de los procesos de decisión, y dando en definitiva pasos hacia una acción pública basada en la cocreación.

4. APERTURA: Rendir cuentas de forma efectiva, garantizando que el gobierno y los servicios públicos estén abiertos al eficaz escrutinio público y a la supervisión de la sociedad.

5. INNOVACIÓN PERMANENTE Y EMPRENDIZAJE: Promover el emprendizaje y la innovación sistemática en las formas de gobierno y en la prestación de servicios, de forma que sean más abiertas y que el resultado final de cualquier política aporte valor público.

6. FUNDAMENTO ÉTICO: Velar por el comportamiento ético en las contrataciones, en el desarrollo de proyectos y en el quehacer diario de las personas responsables de la gestión pública.

7. DE LA INFORMACIÓN AL CONOCIMIENTO: Facilitar una apertura efectiva de datos públicos (Open Data) que posibilite una óptima transformación de la información en conocimiento destinado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

8. LIDERAZGOS COMPARTIDOS: Fomentar y favorecer todas aquellas sinergias de colaboración público-privada, así como la presencia de la Diputación y los Ayuntamientos en todos aquellos escenarios de oportunidad que en materia de Buen Gobierno existen en nuestro entorno más próximo.

9. NUEVO MODELO ORGANIZATIVO: Apostar decididamente por la transversalidad y la desburocratización, para conseguir una mejor toma de decisiones y una mejor atención a la ciudadanía y agilizar la gestión a través de sistemas de calidad y gestión por objetivos, favoreciendo la interconexión, la proximidad y la eficacia.

10. GOBIERNO RELACIONAL Y CONSENSUAL: Avanzar hacia un gobierno que promueva canales de relación con ciudadanía y agentes sociales y que use las nuevas tecnologías para el desarrollo de un modelo de gobernanza basado en la participación, el debate y la deliberación.

EAJ-PNV Gipuzkoa 2015

  1. Deja un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: