Archivos para 30 junio 2014

LA IZQUIERDA ABERTZALE VUELVE A LAS ANDADAS

Desde que ETA dejó las armas en Octubre de 2011, en Euskal Herria se ha abierto una ventana a la esperanza de conseguir un escenario de normalización política y pacificación. Sabíamos desde el principio que no iba a ser un camino fácil, pero la normalización política podía avanzar a otro ritmo, por lo menos en lo que se refiere al trabajo institucional y las relaciones políticas. Sin embargo, desde EAJ-PNV de Oñati, estamos observando con preocupación que la izquierda abertzale, lejos de poner todo de su parte para aportar a esa convivencia y ese proceso de paz, así como a la normalización política, ha vuelto a las andadas. La prioridad absoluta de la izquierda abertzale en estos momentos no es la Independencia de Euskal Herria, ni la solución a los presos, ni salir de la crisis económica ni crear empleo. La prioridad absoluta es hacer desaparecer a EAJ-PNV del mapa. Todo vale para machacar continuamente con mentiras, manipulaciones y boicots a nuestro partido. La izquierda abertzale en Oñati ha optado por la confrontación verbal, política e institucional. Prueba de ello es la postura que han tomado frente al consejero del Gobierno Vasco Josu Erkoreka, responsable de conseguir 6 millones € para la construcción de la Facultad de Ciencias Empresariales de MU en Oñati o los 7 millones de € para ESKOLA de Arrasate la legislatura pasada, siendo Erkoreka diputado en Madrid. El pasado jueves, 18 de Junio, cuando el consejero vino al Batzoki de Oñati a dar una conferencia, cual tiempos de la dictadura de Franco, intentaron acallar la voz del ponente organizando una manifestación en frente del Batzoki con pitos y toda clase de ruidos. Su seña de identidad es la imposición, el callar al que no piensa como ellos, la confrontación para ocultar su deficitaria gestión, la violencia verbal y el "aquí mando yo". EAJ-PNV de Oñati no va a caer en provocaciones, seguiremos trabajando por las y los oñatiarras y respetando todas las manifestaciones, conferencias y demás eventos organizados por quien sea.

Mikel Iturrospe

Presidente de la Junta Municipal de EAJ-PNV de Oñati

Deja un comentario

EZKER ABERTZALEA IRAGANEKO GARAIETAN ERROTUTA

​2011 urteko urrian ETAk armak utzi zituenetik Euskal Herrian bake eta normalizazio politikoa lortzeko prozesuari ekin diogu itxaropentsu. Hasieratik jakin dugu ez zela erraza izango, baina normalizazio politikoari zegokionez aurrera pausoak eman zitezkeen harreman politiko eta erakundeen arteko lanaren ildotik. Baina Oñatiko EAJ-PNV kezkatuta dago ikusten ari denagatik, izan ere, Ezker Abertzalea bizikidetza, bake prozesua eta normalizazio politikoa sustatu baino, iraganeko garaietan kokatu da berriz ere. Ezker Abertzalearen lehentasuna ez da Euskal Herriaren Independentzia, ezta presoen arazoari irtenbidea ematea, ezta krisiari aurre egiteko enplegua sortzea ere. Duten lehentasun bakarra da EAJ-PNV mapatik desagertaraztea. Edozein gezur, manipulazio eta boikot erabiltzen ari dira gure alderdia iraintzeko, badirudi EAJ-PNV astintzeko denak balio duela. Oñatiko ezker abertzaleak hitzezko eta erakundeen arteko konfrontazio politikoari ekin dio. Horren adibide da Eusko Jaurlaritzako sailburu Josu Erkorekaren bisitaren harira hartutako jokabidea. Aurreko legealdian, Erkoreka Madrilen diputatu zela, MU Enpresa Zientzien Fakultatea eraikitzeko 6 milioi eta Arrasateko ESKOLA egiteko beste 7 milioi euro lortu ziren. Joan den ostegunean, ekainak 18, sailburua Oñatiko batzokira gerturatu zen hitzaldia eskaintzera eta Frankoren diktadurapean bezalaxe manifestazioa egin zuten batzoki parean zarata eginez bertaratuek Erkoreka entzun ez zezaten. Zuen nortasunaren ikur dira inposaketa, zuek bezala pentsatzen ez dutenak isilaraztea, konfrontazioa kudeaketa gaitasunak estaltzeko, hitzezko indarkeria eta “hemen nik agintzen dut” jarrera. Oñatiko EAJ-PNV ez da probokazio horietan eroriko, oñatiar guztien alde lan egiten jarraituko dugu, manifestazio, hitzaldi eta bestelako jardunaldiak errespetatuz, edozeinek antolatzen dituela ere.

Mikel Iturrospe
Oñatiko EAJ-PNVko Udal Batzarreko Presidentea.

Deja un comentario

GOBERNU ONA EREDU (Lourdes Idoiagaren iritzi artikulua)

​Orain inoiz baino gehiago, herritarrak ez daude gustura hainbat erakunde publikoek erakutsitako gobernatzeko modu eta ereduekin. Desengainu hau zentzuzkoa da gobernatzeko modu batzuk aztertzen baditugu, hala nola, gehiengo absolutua duten gobernuen edo alderdi bakarreko gobernuen kasuak.

Espainiar gobernua horren adibide argia da. Beren egitaraua, legeak, dekretuak eta murrizketak (LOMCE adibidez) inposatzen dituzte, gainerako alderdi politiko zein eragile sozialekin adostasunetara iristen saiatu gabe. Eta noski, herritarren eskaerei ere ez diete jaramonik egiten. Baina urrutira joan gabe, hemen ere antzeko praktikak eta jarrerak ikusi ahal izan dugu.
Bistakoa da, bestalde, gutxiengoa izanda edota alderdi desberdinez osatu eta eratutako gobernuekin gobernatzea zailagoa eta konplexuagoa dela. Kasu horietan, gainera, gobernuak ekimen gabeziari lotutako kritikak jasotzen ditu maiz, baina, dudarik gabe, agintzeko modu hobea da, ezinezkoa delako zerbait inposatzea eta beharrezkoa aldiz, adostea, iritziak errespetatzea, garden izatea eta eraginkortasunez kudeatzea.
Aipatu egoeren aurrean, garai berriek gobernatzeko modu berriak behar dituzte, batez ere, erakunde publikoei dagokienean.
EAJ-PNVren Gobernu onaren proposamenak hainbat irizpide eta konpromiso jasotzen ditu: jokabide etikoa izatea, ez inposatzea, iritzi aniztasuna errespetatzea, herri partaidetza eraginkorra eta lidergo-partekatua bultzatzea, pertsona guztien ekitatea bermatzea euren ideologia edozein delarik ere, egoera zailetan daudenekin sentikor eta malguagoak izatea, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak zorroztasunez kudeatzea, gardentasuna bermatzea eta antolakuntza eredu eraginkorra egituratzea.
Hauek guztiak bete beharrekoak dira, zalantzarik gabe. Horregatik, gobernu batek baliabide publikoak eraginkortasunez, etikaz eta zerbitzu bokazioz kudeatuko dituzten politikariak behar ditu.

Lourdes Idoiaga, Oñatiko EAJ-PNVko udal taldeko bozeramailea.
Oñatin, 2014ko ekainak 09.

Deja un comentario

LOURDES IDOIAGA (EAJ-PNV): “Nos alegramos de que el gobierno haya decido no aplicar la nueva ordenanza del agu a”

​- Los jeltzales subrayan que el gobierno municipal llevara a cabo lo propuesta realizada por EAJ-PNV en enero.

EAJ-PNV ratifica que es necesario analizar las posibles consecuencias y excepciones antes de aplicar el nuevo sistema de tarificación del agua.

La portavoz del grupo municipal de EAJ-PNV de Oñati, Lourdes Idoiaga, ha declarado en rueda de prensa que los jeltzales se alegran de que el gobierno municipal no vaya a aplicar el nuevo sistema de tarificación del agua este año. “Tal y como hemos explicado en varias ocasiones, ha continuado la edil jeltzale, la nueva ordenanza creaba desequilibrios e injusticias debido a que el nuevo sistema vinculaba el precio con el número de personas empadronadas en cada vivienda, y como consecuencia, las llamadas “viviendas vacías” podrían sufrir incrementos de hasta el 14,6% en la factura del agua” ha explicado Idoiaga. Todo ello, sin un previo estudio en profundidad, ni haber analizado posibles casos excepcionales, como las parejas legalmente no formalizadas o los casos en los que los hijos se han cambiado de casa para cuidar de sus padres, entre otros. Por ello, el grupo jeltzale siempre se ha posicionado en contra del nuevo sistema de facturación, aunque comparta los principios y objetivos de la propuesta: moderar el consumo y promover el ahorro, entre otros.
EAJ-PNV de Oñati ha pedido al gobierno municipal en reiteradas ocasiones que no aplicara la nueva ordenanza y que realizara los estudios y análisis necesarios antes de su entrada en vigor. De esta manera, antes de implantar el sistema se conocería en profundidad la realidad de Oñati, las posibles consecuencias del nuevo sistema, sus posibles efectos en las familias oñatiarras, y también se recogerían en la ordenanza posibles excepciones e incluso se podría realizar una campaña informativa antes de aplicar la nueva ordenanza.
“Gracias al trabajo y a las peticiones realizadas, el gobierno municipal ha decidido aplazar la entrada en vigor del nuevo sistema hasta el año que viene, de tal manera que Bildu llevará a cabo, ahora, la propuesta realizada por los jeltzales en enero” ha señalado Idoiaga. Tal y como propuso EAJ-PNV, la nueva tarificación del agua no se aplicará hasta el año que viene y se realizará un estudio en profundidad este mismo año. “De manera que y como propusimos, antes de aplicar el nuevo sistema, se comparará el actual sistema de facturación con el nuevo sistema, se valorará su repercusión, se analizará la realidad de Oñati, así como las posible excepciones a tener en cuenta en este nuevo sistema” ha explicado Idoiaga. Por lo que, aunque hasta ahora se hayan hecho las cosas de prisa, corriendo, y mal, hemos conseguido que en este caso, las cosas se hagan como es debido” ha añadido la portavoz jeltzale.
Por último, Lourdes Idoiaga ha declarado, en relación a lo acontecido en el último pleno, que EAJ-PNV no va a entrar a responder a las provocaciones del Gobierno de Bildu pero tampoco vamos a dejar de reaccionar ante las acusaciones o difamaciones como las vertidas en el último Pleno. “Somos contrarios a las descalificaciones y a la falta de respeto, no es nuestra manera de actuar, ni es nuestro modelo de hacer política. Seguiremos realizando una oposición rigurosa y constructiva, ya que es nuestro deber informar a los oñatiarras y defender sus intereses, así como controlar la gestión del gobierno y denunciar los casos en los que el gobierno no actúe debidamente” ha subrayado Lourdes Idoiaga.

Grupo Municipal de EAJ-PNV de Oñati
En Oñati, 4 de Junio de 2014

Deja un comentario

LOURDES IDOIAGA (EAJ-PNV): “Udal gobernuak ur ordenantza berriaren onespena bertan behera utzi izanaz pozten g ara”

​- Jeltzaleek azpimarratu dute urtarrilean EAJ-PNVk proposatutakoa egingo dela orain.EAJ-PNVk berresten du ur tarifikazio berria martxan jarri aurretik beharrezkoa dela izan ditzakeen ondorioak eta salbuespenak aztertzea.

Oñatiko EAJ-PNVko udal bozeramaile Lourdes Idoiagak prentsaurreko bidez azaldu du pozik daudela udal gobernuak ur ordenantza berriaren onespena bertan behera utzi duelako. “Behin eta berriz azaldu dugun modura, jarraitu du bozeramaileak, ordenantza berriak desorekak eta injustiziak sortuko lituzke, izan ere, kontsumo-tarte berriak etxebizitza bakoitzean erroldatutako pertsona kopuruaren menpeko izango lirateke, eta ondorioz, etxebizitza “hutsen” kasuan faktura %14,6 igoko litzateke” adierazi du Idoiagak. Hori gainera, aurretik azterketa sakonik egin gabe eta salbuespen kasuak kontutan izan gabe, besteak beste, legalki formalizatu gabeko bikoteenak edota gurasoak zaintzeko etxez aldatu direnenak. Horregatik, talde jeltzalea ur fakturatze sistema berriaren aurka azaldu da hasieratik, “nahiz eta sistema berriaren helburu nagusiarekin bat gatozen” azaldu du Idoiagak.
Oñatiko EAJ-PNVK hainbatetan eskatu dio udal gobernuari arau berria indarrean ez jartzeko eta beharrezko azterketak egiteko, Oñatiko errealitatea ezagutu, eragina baloratu, informazio kanpaina bat egin eta familiengan sistema aldaketak zein eragin izango duen ezagutu eta salbuespenak aztertzeko.
“Egindako lan eta eskakizunei esker udal gobernuak atzera egin du bere erabakian eta urtarrilean EAJ-PNVk egindako proposamena da orain udal gobernuak aurrera emango duena” azpimarratu du Idoiagak. Talde jeltzaleak proposatu modura, ur tarifikazio berria ez da aurten ezarriko eta 2014an azterketa sakona egingo da. Hori horrela, ordenantza berria ezarri aurretik, aurreko fakturazio sistema eta sistema berriaren arteko konparaketa egingo da, eraginak baloratu dira eta Oñatiko errealitatea eta salbuespenak ondo aztertu dira. “Beraz, orain arte gauzak korrika, presta eta gaizki egin badira ere, hemendik aurrera eta kasu honetan gauzak ondo egitea lortu dugu” gaineratu du bozeramaile jeltzaleak.
Azkenik, azken plenoan gertatuaren harira, Lourdes Idoiagak adierazi du EAJ-PNV ez dela Bilduren probokazioei erantzutera aterako, baina argi utzi du ez dietela azken udalbatzan egindako adierazpen eta salaketak egiten utziko ere. “Irainak gaitzesten ditugu ez baita gure politika egiteko ezta jokatzeko modua ere”. “Oposizio zorrotz eta konstruktiboa egiten jarraituko dugu gure betebeharra delako oñatiarren interesak defendatzea eta herritarrei informazioa ematea, baita gobernuaren kudeaketa kontrolatzea eta gauzak gaizki egiten diren kasuetan horiek salatzea ere” azpimarratu du Lourdes Idoiaga bozeramaileak.

Oñatiko EAJ-PNVko Udal Taldea
Oñatin, 2014ko ekainak 4.

Deja un comentario