Archivos para 8 junio 2013

Marielen Otalora Galdos alderdikidearen hileta

Deja un comentario

¿POR QUÉ EN OÑATI? (Artículo de opinión de Lourdes Idoiaga)

BILDU impone en Oñati el PaP en junio y según dijo el Alcalde (Pleno del 29 de mayo), la gente recibe el PaP "con ilusión", con ganas, que "ya ha cambiado el chip y el 91% ya ha recogido los cubos".
Parece que el Alcalde quiere ocultar una realidad y hacer de su verdad una verdad absoluta, dando la espalda a las 2.416 personas que, comprometiéndose con la recogida selectiva de basuras, también le han pedido una oportunidad para el 5º contenedor. Es ignorar la rabia e impotencia de gran parte del pueblo, es no escuchar la angustia que relatan las personas mayores. Es no vivir toda la realidad de un pueblo.
Existe más rabia y angustia porque, además, ni siquiera han querido mantener los contenedores para papel y plástico como en otros pueblos. No. Todo puerta a puerta, salvo el vidrio, con lo cual los 7 días de la semana hay que estar pendientes de la basura. Y, con semejante imposición, a la gente no le ha quedado más remedio que recoger los cubos, salvo que adquieran el síndrome de Diógenes. La recogida de cubos no es síntoma de “ilusión”, sino de impotencia y temor a quedar “fichado”.
Por otra parte, resulta absolutamente contradictorio que casi el mismo día que BILDU en Donostia decide la implantación del 5º contenedor, BILDU en Oñati impone el puerta a puerta, habiendo anulado un acuerdo mayoritario a favor del 5º contenedor, acordado hace dos años entre PNV, Hamaikabat, ARALAR, PSE y PP. Y la gente se pregunta: ¿por qué en Donostia, Zarautz, etc. el 5º contenedor y en Oñati NO? ¿Por qué en Oñati un sistema más incómodo, más caro…?
A esto, además, hay que añadir la mala gestión y falta de transparencia del Gobierno de Bildu. No han presentado ningún estudio de costes en la comisión de Hacienda pero han gastado miles y miles de euros en colgadores, propaganda, folletos, equipamientos de la Mancomunidad etc. y con ello "echan a la basura" los contenedores actuales.
Gobernar en democracia es tratar de buscar consensos, acuerdos, en beneficio del interés general. En Oñati se ha impuesto el interés partidario de Bildu, y no precisamente a favor o pensando en las y los oñatiarras. En definitiva, ha sido su conquista política caiga quien caiga y cueste lo que cueste.

Lourdes Idoiaga
Concejal de EAJ-PNV en Oñati

Deja un comentario

Eskerrak TXIRRINKAkoei (Lourdes Idoiaga, Kontzejupetik aldizkarian)

Lerro hauen bitartez eskerrak eman nahi dizkiegu TXIRRINKAkoei, bidegorrien alde eta bizikletaz ibiltzea sustatzen egindako lan ikaragarriarengatik eta baita San Prudentzio-Oñati zatiaren inaugurazio ekitaldira gonbidatzeagatik ere.
Egia esanda, aurreko legealdian Udalak, ikastetxetako ordezkariekin, minusbaliotasuna duten pertsonekin, dendari eta ostalariekin, jubilatuekin eta abarrekin sortutako foroan TXIRRINKAk egindako ekarpena funtsezkoa izan zen Bizikleta eta bidegorrien Plangintza garatzeko.
Foro hura, udal Gobernuak izaera erabakigarriarekin sortu zuen, alegia, aurretik hartutako erabakien berri ematera ez zen mugatu Udala, ez, hasieratik bertatik konprometitu zen guztien artean adostutako erabakiak onartzera. Herritarren parte hartzearen benetako esperientzia.
Konpromiso, inplikazio eta elkarlan maila erabakigarria izan zen eta kontsentsurako gaitasuna inbidiagarria garai hauetan…Horri esker ekin ahal izan zitzaion bidegorrien zirkuitoa eraikitzeari Oñatiko eremuan, eta segida eman behar zaio Plangintza amaitzeko.
Aldi berean, sarea osatze alde, gogor borrokatu zen Udaletik Foru Aldundiak – aurreko legealdikoak- San Prudentzio-Oñati bidegorriaren proiektua 2010era aurrera zezan, izan ere, hasiera batean 2016rako baitzegoen aurreikusita.
Eta eskerrak eman nahi dizkiogu aurreko Diputazioari ere orduan kasu egin izanagatik eta oraingoari eraikitzeagatik. Merezi zuen bai!
Eta nola ez! gure benetako eskerrona TXIRRINKAri joan zen maiatzaren 19ko San Prudentzio-Oñati bidegorriaren inaugurazio ekitaldira gonbidatzeagatik. Eskerrik asko. Aurrerantzean ere BIDEGORRIA ORAIN zuen errebindikazioa bultzatzen jarraituko dugu.

A través de estas líneas queremos dar las gracias a las y los de TXIRRINKA, tanto por el gran trabajo que han hecho para impulsar la movilidad en bicicleta y los bidegorris y por su invitación al acto de inauguración del bidegorri San Prudentzio-Oñati.
Efectivamente, la aportación de los representantes de TXIRRINKA, en el foro creado por el Ayuntamiento en la legislatura anterior, junto con otros representes de centros educativos, de personas con minusvalías, comerciantes y hosteleros, jubilados etc. fue esencial para el desarrollo del Plan de la Bicicleta y los bidegorris.
Un foro que desde el Gobierno Municipal se planteó con carácter decisorio, es decir, el Ayuntamiento no se limitó a informar sobre decisiones que tenía tomadas sino que, desde el inicio, se comprometió a aceptar las decisiones que se acordaran entre todos. Una experiencia real de participación ciudadana
El nivel de compromiso, implicación y colaboración fue determinante y la capacidad de consenso envidiable para los tiempos que corren. Todo ello sirvió para empezar a construir el circuito de bidegorris en el ámbito de Oñati y hay que darle continuidad para cumplir con el Plan.
Al mismo tiempo, para completar la red, desde el Ayuntamiento peleamos duro para conseguir que la Diputación Foral -de la legislatura anterior- adelantara a 2010 el proyecto del Bidegorri San Prudentzio-Oñati que, inicialmente, estaba previsto para 2016. También queremos agradecer a la Diputación anterior por habernos escuchado y a la actual por haberlo construido. Mereció la pena.
Y cómo no, nuestro sincero agradecimiento a TXIRRINKA por habernos invitado al acto de inauguración del bidegorri San Prudentzio-Oñati del pasado 19 de mayo. Gracias. Seguiremos apoyando vuestra reivindicación BIDEGORRIA ORAIN!!

Lourdes Idoiaga (EAJ-PNVko zinegotzia)

Deja un comentario

E.T.E.Oko eraikinaz (Ainhoa Galdos, Kontzejupetik aldizkarian)

Udal Gobernuak, apirilaren 9ko Kultura batzordean zera proposatu zuen, lehengo ETEOren eraikin zaharra kultur arloko ekimenetan erabili ahal izateko egin behar den azterlana egiteko enkargua zuzenean BAGARA enpresari adjudikatzea.
EAJ-PNVk, proiektu horri heltzeko beste eredu bat proposatu zuen hau da: lehiaketa ireki baten bidez egina, beharren azterlan bat eta egon litezkeen aukera ezberdinak landuko dituena, eta erabakia hartzeko prozedura partehartzaile bat eskainiko duena.
Prozedurari buruz, lehiaketa irekia proposatu genuen enpresa bakar bati mugatu gabe (jakina, ez dugu ezer BAGARAren aurka), baina bati emanda, beste aukera batzuekin alderatzeko aukera galtzen dela uste dugu, beste ikuspegi batzuk eta esperientzia jakineko beste enpresa batzuk baztertzen. Hitz batean, enpresa bakar batekin jarduteak beti mugatuko duela ekarpena.
Diagnostikoari dagokionez, geure iritziz eraikin osoa aztertu beharko litzateke eta gainera, kultur erabileraz gain beste hainbat aukera konbinatu. Kultur arlora mugatuz gero beste aukera batzuen gaineko perspektiba osoagoa galdu liteke eta egon litezkeen beste posibilitate batzuen etorkizuna baldintzatu, esate baterako residentziala, formazioari lotutakoa eta abar.
Era berean, proiektuaren neurria kontuan izanda, eta haren bideragarritasuna bermatzearren, derrigorrezkoa deritzogu finantziazio eredua edo finantzaketa mailak barne hartzeari.
Beste alde batetik, beharren azterlanak lehendik dauden ekipamenduen hurbiltasunagatiko sinergiak ere baloratu behar ditu, baita pertsonen joan-etorriak eta haien adina, herri gunearekiko distantzia, bikoiztasunik ez dadila egon, eta abar…
Adibidez, kulturaren arloan Kultur Etxearen kasua aipatuko dugu eta haren handitu beharra (dagoena murriztu gabe), eta alde horretatik agian hurbiltasunagatik Antixenarekin osatu ahal izango lirateke beharrok. Hau da, baliabideen optimizazio egokia bilatu beharko litzateke eraikinaren espazioak okupatzeaz gain.
Azkenik, proposamen guztiak eta alternatiba ezberdinak ezagutu ondoren, gure aukerak erabakitze prozesu partehartzailea eta eragile guztiei irekitakoa planteatzen du.
Labur esanda, bat egiten dugu hainbatek jasaten duten lokal falta konpondu beharrarekin, musika taldeek, kultur jarduerek eta abar, baina soluzio hori proiektu integralago, irekiago eta pluralago baten bidez bilatuz.

El Gobierno Municipal, en la sesión de 9 de abril de la Comisión de Cultura, propuso la adjudicación directa a la empresa BAGARA, la realización del primer estudio para reutilizar el antiguo edificio de ETEO para usos culturales.
Desde EAJ-PNV, aunque no fue aceptado, planteamos un modelo diferente para abordar este proyecto, con una adjudicación abierta, un análisis de necesidades y alternativas diferentes y un proceso decisorio participativo y compartido.
Sobre la adjudicación, propusimos un concurso abierto, sin limitar a una empresa única (por supuesto, no tenemos nada contra BAGARA) porque con ello se ha perdido la oportunidad de contrastar otras opciones, otras visiones y contar con más empresas de experiencia contrastada. En definitiva, sólo con una empresa la aportación siempre será más limitada.
En cuanto al diagnóstico, entendemos que se debería estudiar la totalidad del Edificio y, a su vez, combinar diferentes alternativas de uso además del ámbito cultural. Limitando al ámbito cultural, se puede perder la perspectiva global sobre otras oportunidades y condicionar el futuro de otras opciones como la residencial, formación, etc…
Asimismo, dada la dimensión del proyecto y para garantizar su viabilidad, consideramos imprescindible que se incluya el modelo y/o niveles de financiación.
Por otra parte, el análisis de necesidades debe valorar las sinergias por proximidad con equipamientos existentes, el desplazamiento de personas y su edad, distancia con el centro urbano, evitar duplicidades etc… Por ejemplo, en el ámbito de cultura citamos el caso de Kultur-Etxea y sus necesidades de ampliación (sin merma de los actuales) que por proximidad podrían complementarse con Antixena. Es decir, buscar la adecuada optimización de los recursos además de la ocupación de los espacios del Edificio.
Finalmente, conocidas todas las propuestas y las diferentes alternativas, nuestra opción también plantea abrir un proceso decisorio participativo y abierto a todos los agentes.
En definitiva, compartimos la necesidad de solucionar el problema de locales que sufren los grupos de música, de actividades culturales, etc pero buscando esa solución desde un proyecto más integral, más abierto y diverso.

Ainhoa Galdos (EAJ-PNVko zinegotzia)

Deja un comentario

Ortuzar pide un nuevo acuerdo constituyente al Estado y una Europa de gobiernos subestatales

EAJ-PNVren EBBren Presidente Andoni Ortuzar Espainiako 1978ko Konstituzioaren "zirriborro zaharkitua" aldatzearen aldeko agertu da, inor ez omen dago gustura "jantzi" horretan sartuta" ez Euskadi, ez Catalunya,ezta Espainia ere". Ildo horretan, Estatuan eskatu du akordio konstituziogile berria eta estatu-azpiko gobernuen Europa.
EBBko presidentea Forum Europak antolatutako gosarian egon da Sir Graham Watson ALDE Europar Liberal eta Demokraten Aliantzako presidentearekin. Bertan eskatu du euskaldunei "berdintasunezko tratua" ematea. Beren ustetan ez da "gehiegi" eskatzea "euskal nortasuna aintzat hartzea eta errespetatzea, eta etorkizuna erabakitzeko eskubidea betetzea".
Aldi berean, Europar Batasunari eskatu dio nazio errealitateak aitortzea estatu azpiko gobernuak aitortuko eta errespetatuko dituen Europa behar delako. Hori dela eta, Europa federalaren aldeko apustua egin du, non subiranotasunak partekatuak izango diren.

[discurtso osoa]

Deja un comentario